mobile

Strona główna

Witaj na stronie Przystanku!

TELEFON ZAUFANIA

Telefon zaufania dla osób borykających się z problemem uzależnień

576 716 801

Każdy wtorek od 8:00 do 15:00 (poza dniami wolnymi od pracy)

Telefon zaufania dla ofiar przestępstw i przemocy domowej oraz dzieci

576 996 201

Każdy piątek od 8:00 do 14:00 (poza dniami wolnymi od pracy)

PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z J. Polskiego

KREATYWNE KOREPETYCJE

Grafik dyżurów

KLUB WOLONTARIUSZA

Aktywizacja osób starszych 2019

 


Darczyńcy