mobile

Projekty zrealizowane

Anioły wolontariatu 2018
Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych 2018
Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka 2018
Zagospodarowanie Wolnego Czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży 2018
Rudzki Ośrodek Wolontariatu 2018
Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich) 2018
AKCJA LATO 2018
Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 2018
AKCJA ZIMA 2018
Baza organizacji poszukujących wolontariuszy
Akcja Lato 2017
Poradnictwo obywatelskie 2017
Programy profilaktyczne 2017
Mam alternatywę 2017
Nieodpłatna pomoc prawna 2017
Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018
Upowszechnienie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej 2017
Anioły Wolontariatu 2017
Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży 2016
Anioły wolontariatu 2016
Upowszechnianie idei wolontariatu 2016
Bez Przemocy 2016
Dni profilaktyki 2016
Letnie wakacje z Przystankiem 2016
Mam alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii 2016
Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka 2016
Prowadzenie działalności na rzecz pomocy ofiarom przestępstw. Prowadzenie mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów 2016
Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 2016
Akcja Zima 2016
Upowszechnianie idei wolontariatu 2015
Zimowisko 2015
Akcja Zima 2015
Anioły Wolontariatu 2014
Projekt unijny „Uczę się i pomagam” 2014 / 2015
Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży 2014
Mam alternatywę. Program profilaktyczny z zakresu narkomanii 2014
Akcja Lato 2014 - Wakacje ze zdrowiem
Młodzieżowe Centrum Wolontariatu
Upowszechnianie idei wolontariatu 2014
Dni Profilaktyki 2014
Ośrodek Porad Obywatelskich i Mediacji 2014
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka 2014
Ochrona praw dziecka jako element działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym 2014
Akcja Zima 2014
Anioły Wolontariatu 2013
Rudzki Ośrodek Wolontariatu 2013
Akcja Lato 2013 - Wakacje ze zdrowiem
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 2013
Akademia Dobrego Rodzicielstwa 2013
DNI PROFILAKTYKI 2013
Zimowa przygoda z Przystankiem 2013
Szlachetna Paczka 2012
Anioły Wolontariatu 2012
Mediacje Rodzinne 2012
Wolontariat jest trendy 2012
Dni profilaktyki 2012
Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży 2012
Weekend z Rodziną 2012
Akcja Lato 2012
Chcesz pomagać - zostań wolontariuszem 2011
Zimowa Akademia Rozwiązań Alternatywnych 2012
Rudzki Ośrodek Wolontariatu 2011
Akcja Lato - organizacja półkolonii 2011
Jestem dzieckiem - ma swoje prawa 2010
Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży 2010
Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych 2010
Akcja Lato - organizacja półkolonii 2010
Akcja Lato - organizacja półkolonii 2009
Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych 2009
Zimnoślisko 2009
Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych 2008 / 2009
Akcja Lato - organizacja półkolonii 2008
Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży 2008
Weekend z rodziną - imprezy rodzinne, zawody, konkursy 2008
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 2008