mobile

Projekty realizowane

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018
Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 2018
AKCJA LATO 2018
Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich) 2018
Rudzki Ośrodek Wolontariatu 2018
Zagospodarowanie Wolnego Czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży 2018
Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka 2018
Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych 2018