mobile

Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za 2018

Sprawozdanie merytoryczne za 2018

Sprawozdanie finansowe za 2017

Sprawozdanie merytoryczne za 2017

Sprawozdanie finansowe za 2016:

1) Bilans

2) Rachunek zysków i strat

3) Informacje dodatkowe

Sprawozdanie merytoryczne za 2016

Sprawozdanie finansowe za 2015:

1) Bilans

2) Rachunek zysków i strat

3) Informacje dodatkowe

Sprawozdanie merytoryczne za 2015

Sprawozdanie finansowe za 2014:

1) Bilans

2) Rachunek zysków i strat

3) Informacje dodatkowe

Sprawozdanie merytoryczne za 2014

Sprawozdanie finansowe za 2013:

1) Bilans

2) Rachunek zysków i strat

3) Informacje dodatkowe

Sprawozdanie merytoryczne za 2013

Sprawozdanie finansowe za 2012:

1) Bilans

2) Rachunek zysków i strat

3) Informacje dodatkowe

Sprawozdanie merytoryczne za 2012

Sprawozdanie finansowe za 2011:

Sprawozdanie merytoryczne za 2011

Sprawozdanie finansowe za 2010:

Sprawozdanie merytoryczne za 2010

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej