mobile

Szkoła Mediacji

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „PRZYSTANEK” zaprasza na szkolenie, przygotowujące do pełnienia roli mediatora (w tym mediatora sądowego).

Obecnie prowadzimy Ośrodek Porad Obywatelskich i Mediacji w Rudzie Śląskiej. Posiadamy doświadczenie szkoleniowe i wykwalifikowany zespół trenerów i mediatorów.

Kurs "Szkoła Mediacji" –   trwa 40 godzin dydaktycznych - zajęć praktycznych i teoretycznych, realizowanych w jeden weekend. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu mediatora, który daje prawo do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10.Z).

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem osobistym.

Udział w szkoleniu może wziąć każdy niezależnie od wykształcenia oraz wykonywanego zawodu.

Szkolenie upoważnia do ubiegania się o wpis na listę mediatorów, prowadzoną przez Sąd Okręgowy. Wykonywanie zawodu mediatora nie wiąże się z koniecznością uzyskania wpisu na listę Mediatorów Sądowych.

Każdy uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych we właściwym dla siebie Sądzie Okręgowym.

Każdy uczestnik kursu może ubiegać się o wpisanie na listę mediatorów Sądowych zgłaszanych przez naszą organizację po odbyciu praktyk zawodowych i pozytywnym zweryfikowaniu umiejętności.

Koszt udziału w zajęciach wynosi 550 zł

Zapisy oraz dodatkowe informacje na temat  kursu „Szkoła Mediacji” można uzyskać pod nr telefonu 668 563 553, 502 045 755 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: joasia.golicz@gmail.com.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży  „Przystanek”,  przy ul. Osiedlowe 1/3 w Rudzie Śląskiej 41-710. Termin kursu przewidziano w następujących dniach: 23,24,25 listopad 2018 r (codziennie w godzinach od 8 00 do 18 00), osoby zainteresowane szkoleniem powinny wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy (dołączony do oferty).

Wpłatę za szkolenie należy wykonać do 5  listopada 2018r. na konto bankowe Credit Agricole 03 1940 1076 3016 1917 0000 0000

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (maksymalnie 10 os).

Organizator zapewnia:

1.     Śniadania

2.     Przerwy kawowe z poczęstunkiem

3.     Ciepłe i zimne napoje

Organizator nie zapewnia obiadów (obiad można zamówić w wybranej restauracji z dowozem na szkolenie ceny średnio od 18 00 do 25 00 zł za obiad – organizator może wskazać restaurację).

Organizator nie zapewnia noclegów ale chętnie pomoże w znalezieniu kwatery na czas szkolenia.

 

Program szkolenia:

 

1.      Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.

2.      ABC mediacji – podstawy, formalne mediacji; Osobowość i etyka mediatora.

3.      Komunikacja w mediacji, pytania mediacyjne.

4.      Podstawy prawne mediacji.

5.      Metodyka mediacji  cz. I

6.      Metodyka mediacji cz. II

Uwaga !

Zgodnie z Ustawią z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Mediatorzy, zgłoszeni na listę Mediatorów Stałych przy Sądach Okręgowych oraz Mediatorzy z list Mediatorów Stałych zgłoszonych z ramienia Organizacji Pozarządowych, które utworzyły Ośrodki Mediacji – mogą być zatrudniani w Biurach Porad Obywatelskich!!!! W 2019 roku zostanie utworzonych ponad 20 tyś takich Biur w całej Polsce zgodnie z założeniami ustawy.