mobile

Dane Stowarzyszenia

NAZWA INSTYTUCJI Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
„Przystanek” w Rudzie Śląskiej OPP
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

prezes JOANNA GOLICZ
wiceprezes ANNA SZYMAŃSKA
wiceprezes MAGDALENA JAWORNICKA - OLEŚ
wiceprezes AGNIESZKA MASZTALSKA
skarbnik MARZENA NIEJADLIK
sekretarz IZABELA ZAWIERUCHA

NIP 6412354408
REGON 240128620
TYP INSTYTUCJI Organizacja Pożytku Publicznego
PKD 85.59.B, 94.99.Z, 93.29.Z, 85.60.Z, 90.04.Z, 88.99.Z
NUMER KRS 0000235253
DATA ZAŁOŻENIA 02.06.2005
ULICA I NUMER Osiedlowa 1/3
MIEJSCOWOŚĆ Ruda Śląska
KOD POCZTOWY 41–710
WOJEWÓDZTWO Śląskie
POWIAT Miasto na prawach powiatu
TELEFON 502 045 755
502 301 726
698 428 503
E-MAIL

joasia.golicz@gmail.com

anitka_m@interia.pl

WWW

stowarzyszenie-przystanek.pl

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO Credit Agricole 03 1940 1076 3016 1917 0000 0000