mobile

Dane Stowarzyszenia

NAZWA INSTYTUCJI Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
„Przystanek” w Rudzie Śląskiej OPP
ZARZĄD STOWARZYSZENIA prezes JOANNA GOLICZ
wiceprezes ANNA SZYMAŃSKA
wiceprezes MAGDALENA JAWORNICKA - OLEŚ
skarbnik MARZENA NIEJADLIK
sekretarz IZABELA ZAWIERUCHA
członek zarządu HENRYKA SKOWROŃSKA - WAWOK
NIP 6412354408
REGON 240128620
TYP INSTYTUCJI Organizacja Pożytku Publicznego
PKD 85.59.B, 94.99.Z, 93.29.Z, 85.60.Z, 90.04.Z, 88.99.Z
NUMER KRS 0000235253
DATA ZAŁOŻENIA 02.06.2005
ULICA I NUMER Osiedlowa 1/3
MIEJSCOWOŚĆ Ruda Śląska
KOD POCZTOWY 41–710
WOJEWÓDZTWO Śląskie
POWIAT Miasto na prawach powiatu
TELEFON 502 045 755
502 301 726
698 428 503
E-MAIL

joasia.golicz@gmail.com

anitka_m@interia.pl

WWW

stowarzyszenie-przystanek.pl

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO Credit Agricole 03 1940 1076 3016 1917 0000 0000