mobile

Dokumenty

Dane Stowarzyszenia
Statut Stowarzyszenia
Deklaracja Członkowska
Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków
Karta Kandydatur
Zgoda rodziców lub opiekunów na wycieczkę
Program profilaktyczny
Zarządzenie - Polityka rachunkowości
Polityka antymobingowa
Polityka rachunkowości
Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
Broszura o prawach dziecka
Poradnik dla Wolontariusza
Poradnik dla Wolontariusza - prezentacja
Poradnik "Jestem Dzieckiem - Mam Swoje Prawa"
Regulamin Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Przystanek" w Rudzie Śląskiej w zakresie przyznawania uprawnień wykładowcy
PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z J. Polskiego
KREATYWNE KOREPETYCJE
Szkoła Mediacji
Sprawozdania
ZBIÓR PROCEDUR OBSŁUGI OSÓB UPRAWNIONYCH ORAZ ZAPEWNIENIA STANDARDÓW JAKOŚCI